vlag nl vlag en vlag du vlag fr vlag it vlag es vlag po vlag se vlag bo vlag cr vlag ro vlag ru

Proces proizvodnje

Seme i berba

Seme koje koristimo za naše lukovice, nabavljamo od raznih vodećih holandskih i međunarodnih proizvođača. Pre samog stavljanja u zemlju, seme kontroliše centar NAK-tuinbouw koji vrši testiranje prema evropskim i holandskim smernicama. Seme može da se koristi za gajenje tek nakon što ga centar odobri.

Naše površine gajenja, koje su rasprostranjene širom Holandije, se takođe prethodno kontrolišu, u cilju provere da li ispunjavaju uslove i zahteve koji garantuju dobar kvalitet proizvoda.

Setva traje od kraja marta do početka aprila.

Berba i skladištenje

Berba se obično obavlja od kraja jula do kraja avgusta, što zavisi od vremenskih uslova. Posle berbe, lukovice se prevoze u naša skladišta sa posebnom opremom i ventilacijom, gde se čiste i skladište.

Ove faze proizvodnog procesa se vrše pod nadzorom centra NAK-Tuinbouw.

Distribucija

Gotov proizvod (lukovica) se iz naših skladišta u Kruiningen-u i Piershil-u prodaje u brojne zemlje Evrope i širom sveta. Lukovice se pakuju u različita pakovanja, od kesica težine 250 grama do 25 kilograma, pa se dostavljaju baštenskim centrima, preduzećima za uvoz i velikim poljoprivrednim preduzećima.